Marzec 15, 2013 at 1:59 pm

Duende

Duende

Pisząc we wcześniejszych opowieściach o cante jondo, o korzeniach i transcendencji tych pieśni głębokich pomijałam cały czas „to”, co je ożywia, co je pobudza, co nimi porusza, co jest tchnieniem, duchem ziemi. A mianowicie o duende. Duende* un poder misterioso que todos sienten y ningun filósofo explica [siła tajemnicza, którą wszyscy czują, ale żaden z filozofów nie jest wstanie wyjaśnić], próbowano zdefiniować, opisać, złapać  w ramy, wiele razy, częściej opisując ten mistyczny moment, zaledwie chwilę, gdy nagle  i niespodziewanie zjawia się duende, niż to czym ono jest: El duende no está en la garganta; el duende sube por dentro, desde plantas de los pies… [Duende nie znajduje się w gardle; duende wspina się/wznosi się w głębi  w środku, od podeszew stóp], Su voz no jugaba, su voz era un chorro de sangre, digna, por su dolor y su sinceridad…[ Jej głos nie grał, jej głos był jak wytrysk/strumień krwi, godny, przez swój ból  i swoją szczerość].

O tej tajemniczej, irracjonalnej i ciemnej sile, a właściwie siłach, które zjawiają się nie wiadomo jak i kiedy i skąd, mówił Lorca w konferencji, Juego y teoría del duende.    W odczycie tym Lorca po raz kolejny daje lekcję sobre el espíritu oculto de la dolorida España [ lekcja o tajemniczym i mrocznym duchu zbolałej, cierpiącej Hiszpanii], gdzie duende porównuje z innymi władzami, a mianowicie z Aniołem, el ángel  i Muzą, la musa.

Anioł prowadzi, broni, ostrzega. El ángel deslumbra, pero vuela sobre la cabeza del hombre, está por encima, derrama su gracia, y el hombre sin ningun esfuerzo realiza su obra, o su simpatía o su danza.. [Anioł oszałamia, olśniewa, ale unosi się nad głową człowieka, jest ponad, rozlewa swój wdzięk, łaskę, i człowiek bez żadnego wysiłku realizuje swoją sztukę, sympatię lub taniec…]. Muza dyktuje, dmucha, dodaje otuchy, karmi, ale potrafi naprawdę niewiele. La musa despierta la inteligencia, trae paísajes de columnas y falso sabor de laureles, y la inteligencia es muchas veces la enemiga de poesía, porque la limita demásiado… [Muza budzi inteligencję, przynosi krajobrazy kolumn oraz fałszywy laurowy smak, inteligencja często jest wrogiem poezji, ponieważ za bardzo ją ogranicza…] I anioł i muza przychodzą z zewnątrz, anioł przynosi światło, muza daje formę. One nie stawiają oporu, zjawiają się same.

Przeciwnie rzecz się ma z duende. Duende trzeba obudzić: La verdadera lucha es con el duende [Prawdziwa walka jest z Dundee]. Duende trzeba odnaleźć. Ale nie ma żadnej mapy, żadnej wskazówki, która by ułatwiła owo poszukiwanie. Bez duende – co wiedzą wszyscy artyści z południa Hiszpanii, Cyganie, flamencos, ci co śpiewają, tańczą, grają na gitarze – nie jest możliwa żadna prawdziwa emocja, żadne katharsis. Bo duende suma el espirítu de la Tierra jest tą prawdziwą żywą siłą czerpiącą z krwi  i z najstarszej kultury, jest kreacją w akcie. Dlatego właśnie, choć wszystkie sztuki są zdolne by osiągnąć duende, przestrzenią najbardziej naturalną dla jego zjawienia, pojawienia się jest muzyka, la música, jest taniec, la danza  i poezja mówiona, la poesía hablada: […] éstas necesitan un cuerpo vivo que interprete, porque son formás que nacen y muren de modo perpetuo y alzan sus contornos sobre un presente exacto…[one potrzebują ciała żywego, żeby je zinterpretować, ponieważ są formami, które rodzą się i umierają w sposób wieczny, nieustający i unoszą, wznoszę swoje zarysy, kontury ponad ścisłą, dokładną teraźniejszość…]. Bo duende potrzebuje materii, ciała żywego, formy, która rodzi się  i umiera w jednej chwili, akcie kreacji, stworzenia, przez którą mogłoby się uwolnić, obudzić. Raz  i tylko ten jeden raz, ponieważ El duende no se repite… [Duende nie powtarza się ].

Duende, ta ciemna i przeszywająca dreszczem siła, nigdy się nie powtarza. Nie zjawia się też, gdy nie widzi możliwości pojawienia się wraz z  nią śmierci i bólu. Bo duende rani, zadaje ból, uśmierca. Ale destrukcyjne oblicze duende, fascynacja nim nie dziwi w kraju otwartym na śmierć, poruszanym przez śmierć, kraju śmierci, un país de muerte, el único país donde la muerte es el espectaculo national… [jedyny kraj, w którym śmierć jest spektaklem narodowym ].

 Przybycie, zjawienie, objawienie się duende zapowiada wielką zmianę na wszelkich płaszczyznach i sferach:

[…] la aparición del duende es seguida por sinceros gritos de ‘¡Viva Dios!’, profundo, humano, tierno grito, de una comunicación con Dios por medio de los cinco sentidos, gracias al duende que agita la voz y el cuerpo de la bailarina… [pojawienie się duende jest następstwem szczerych okrzyków ¡Viva Dios!, głębokiego, ludzkiego, wrażliwego krzyku, jest wynikiem komunikacji z Bogiem przez pięć zmysłów, dzięki duende, które wstrząsa głosem i ciałem tancerki…].

 Jest to moment jedyny, niepowtarzalny i jednorazowy, który nigdy więcej nie objawi się w takiej formie, w takiej ekspresji, […] como no se repiten las formás del mar en la borrasca… [tak jak się nie powtarzają kształty morza w trakcie burzy].

Pojawienie się duende, opętanie prze duende sprawia, że taniec, śpiew staje się mistycznym spektaklem, dramatem religijnym ku czci bogów, zamienia się w fiesta perfecta. Święto, rytuał czerpiący z kultury Cyganów i wielkiej wrażliwości andaluzyjskiej wsi, po to by odkryć w człowieku sus mejores iras, sus mejores bilis y su mejor llanto… [jego największy gniew, złość i jego największy płacz]. Gniew, złość i płacz, czyli to co najbardziej pierwotne i ludzkie.

Duende porusza każdym z poematów Lorki. Porusza i wstrząsa ciałem tancerek, tancerzy, rozpala i spala gardła pieśniarzy. Zadaje ból i rani. Zabija. Jak to pokazałam na przykładzie czterech historii z tomu Poema del cante jondo. W kolejnym tomie, zbiorze romansów Romancero gitano plan mityczny tańca poszerza się, pogłębia. Mit Andaluzji, mit Cygana to symbol tego, co uniwersalne, co najbardziej ludzkie. Taniec staje się rytuałem, tańcem kosmicznym, tańcem, w którym docieramy do tajemnych korzeni wspólnych całej ludzkości, la raiz oculta de toda humanidad.

*Definicja słownikowa: 1. duszek, chochlik, skrzat; 2. duch, mara, zjawa. Ciekawie o duende pisze Jason Webster w swojej książce Duende, w poszukiwaniu flamenco, Warszawa 2006, s. 211. Chcesz doświadczyć prawdziwego flamenco? Chcesz wiedzieć, czym naprawdę jest d u e n d e? To jest właśnie to. Życie na krawędzi, a tope. To jest śpiewać tak, że potem nie możesz mówić. Albo grać, dopóki nie zaczną krwawić ci palce. To jest docieranie tak daleko, jak tylko się da, a potem robienie jeszcze jednego kroku.

*******

Czym jest duende? Kiedy przychodzi? I jak opętuje? Poczułam „to” po raz pierwszy na warsztatach u Marty Robles Dębskiej. Nigdy wcześniej nie byłam tak blisko siebie, tak bardzo  w sobie. Nigdy wcześniej tak świadomie i jednocześnie nieświadomie nie tańczyłam. Po prostu tańczyłam. Całą sobą. Oddychałam. Macicą oddychałam. A macica potrafi przepięknie oddychać.

0 likes Dancing shoes , Ta Która Wie # , , ,
Podziel się: / / /
Szukaj na 5razones
O mnie
To ja Pau Elegancka Wszystko co chcecie o mnie wiedzieć, znajdziecie tu. W każdym poście. Przeczytacie w każdym zdaniu i pomiędzy zdaniami. Rozpoznacie na granicy kropki kończącej jedną myśl, a akapitem rozpoczynającym następną. Zdjęcia, rysunki, szkice to pocztówki z naszej codzienności. Łapcie!

2 hours ago

5razones

Będąc w ciąży z Tadziem, a wciąż karmiąc Frania napisałam kiedyś tekst o piersiach, normach i długim karmieniu piersią (bo my wtedy karmiliśmy się już 2 lata).

To fragment tego tekstu:

"Świat i niektórzy ludzie będą się dziwować także, czy będzie pamiętał fakt trzymania piersi matki w buzi? I co to wspomnienie z nim zrobi? Gdzie jest granica, do której to, czyli karmienie jest normalne, a kiedy już jest anomalią? Niektórzy będą wskazywać i wyznaczać normy estetyczne, w ramach których czynność karmienia kilkulatka jest już czynnością niesmaczną, nieładną, brzydką, no zwyczajnie nieestetyczną. Inni będą doszukiwać się pewnych podtekstów seksualnych, wszak wiadomo w dzisiejszych czasach naszej nowoczesnej zachodniej kultury pierś jest przede wszystkim obiektem seksualnym i do kuszenia stworzonym (w tym wypadku proszę bardzo, może się negliżować). Jeszcze inni, powołując się na naukowców zza Oceanu z doktoratami z neurobiologii, psychiatrii i psychologii będą udowadniać, że długie karmienie piersią może rzutować (zwłaszcza u chłopców) w życiu dorosłym na pożycie seksualne. Tyleż szkód i krzywd, no tyleż wypaczeń, zaburzeń niezdrowych i destrukcyjnych może spowodować to przedłużające się i długodystansowe karmienie piersią. I do tego jeszcze te przebłyski i wspomnienia cyckanej maminej piersi."

Dziś karmię Tadzia, też już prawie dwuletniego, i na prawdę ostatnią rzeczą, jaką się martwię, jest to czy moi synowie będą pamiętać te nasze wspólne chwile.

Franiu zdaje się, że pamięta. Ale nie wiem, czy sam akt karmienia, czy po prostu naszą bliskość, tulenie. I dla niego bardzo naturalnym i normalnym jest to, że gdy jego brat młodszy płacze, to być może potrzebuje właśnie tej bliskości. Albo mojej i karmienia, albo bliskości i obecności brata. A ten brat wcale mu tego nie szczędzi.

Nie bójcie się bliskości.

5razones.pl/piersi-normy-i-dlugie-dystanse/

ps. To zdjęcie to przepiękna pamiątka z naszej domowj sesji, którą zrobiła nam niesamowita Marzena Rej-Brodowska Photolifestyle. Za niedługo pokażę Wam trochę więcej kadrów. <3
... See MoreSee Less

View on Facebook

20 hours ago

5razones

W weekend niczym Was nie spamuje, bo tak sobie myślę, że to Wasz czas na Wasze sprawki, rodzinę, małe i wielkie przygody, więc co ja Was będę zaczepiać... 😎🏡🌹🍺🍓🚴‍♀️🚴‍♂️☕🍦

Ale jeśli naszła by Was ochota na sprawdzenie co tam u nas, to zapraszam na nasze konto na IG.

My kończymy słoneczny, prawie że wakacyjny weekend leżakowaniem w naszym ogródku.

www.instagram.com/p/Bh4KIkXF69C/
... See MoreSee Less

View on Facebook

4 days ago

5razones

Tak jeszcze nie karmiłam....

:D

#breastfeedingareaHow specatular is this mammal?

Breast feeding its young whilst in full flight!

The Grey-headed flying-foxe (Pteropus poliocephalus) is vitally important for native seed dispersal and gum tree pollination - in effect they serve like bees for many Australian forests. They feed on over 100 species of flowering trees and fleshy-fruited trees and liana, and many rely on them for their survival. In a single night, a flying fox can travel over 40 kilometres in a night, pollinating trees and spreading seeds as it goes. A single flying fox can disperse up to 60,000 seeds in one night.

Listed as #vulnerable, key threats include #habitat #destruction, camp disturbance, #heat stress, #entanglement in backyard netting and barbed wire, #electrocution on power lines, and climate change related impacts (and there are a few).

For more information on their plight and more photos, please go to: gimesy.com/melbournes-grey-headed-flying-foxes/

#flyingfox #fruitbat #mammal #flyingmammal #wildlife #greyheadedflyingfox #pollination ‪#nature #biodiveristy #breastfeeding #young #pup‬‪ #naturephotography #Australia #melbourne #yarrariver #kew Environment Victoria Australian Conservation Foundation Fly By Night Bat Clinic
... See MoreSee Less

View on Facebook