U Eleganckich

Na stojaka

22 lutego 2015
na stojaka

Pierwsze butki. I w końcu pierwszy spacer. Bo pierwsze kroczki już w warunkach domowych, na salonach, na dywanach były czynione i ćwiczone. Ja wiem, świata to nie zadziwi, świat się nagle nie zatrzyma, chociaż…? Bo to mały krok dla ludzkości, ale wielki spacer dla naszego małego człowieka.
Tym samym ogłaszamy, że z dniem dwudziestym drugim lutego roku dwa tysiące piętnastego nastała u nas era „na stojaka”.

na stojaka

Możesz polubić też